1GB
15 วัน
3GB
30 วัน
3GB/เดือน
90 วัน
โทรฟรี 300 ครั้ง
โทรภายในประเทศญี่ปุ่น
(โทรได้สูงสุด 10 นาทีต่อครั้ง)
วิธีการใช้งาน
สั่งซื้อซิมการ์ดผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลที่แบบฟอร์มใบสมัครพร้อมกับบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยองค์กรของรัฐแสดงให้กับพนักงานขาย
วิธีการติดตั้งใส่ซิมการ์ด
หลังจากนั้น ทำการตั้งค่า APN เพื่อเปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต
*ถ้าใช้ซิมการ์ดเพื่อโทรเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่า APN
เริ่มใช้งาน !
สถานที่่จำหน่ายซิมการ์ด
ศูนย์บริการบรัสเทลกรุงโตเกียว
2‐6‐2 โยโกอามิ สุมิดะคุ กรุงโตเกียว
อาคารบรัสเทล ชั้น 7

1GB
3GB
3GB
FLAGSTAFF CO., LTD.
Satsumacho Bldg. 4F, 195 Yamashitacho, Naka-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa
TEL: 050-5539-9999

3GB
รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ
วิธีการโทรออกไปต่างประเทศ
โทรไปต่างประเทศผ่านบัตรบรัสเทล
1
กด
0
1
2
0
9
9
9
0
6
6
1
3
2
เลือกภาษาตอบรับอัตโนมัิติ:
8
#
(สำหรับภาษาอังกฤษ)
3
ใส่รหัสลับ
รหัสลับ
+
#
(ขูดรหัสลับด้านหลังบัตรบรัสเทล)
4
รหัสประเทศ+หมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง
+
#
หรือหมายเลขย่อ
(รอต่อสายหลังจากระบบแจ้งยอดนาทีคงเหลือ)
โทรไปต่างประเทศจากบัตร ENJOY JAPAN PHONE CARD
1
กด
0
1
2
0
9
8
1
1
0
2
1
3
2
เลือกภาษาตอบรับอัตโนมัิติ:
8
#
(สำหรับภาษาอังกฤษ)
3
ใส่รหัสลับ
รหัสลับ
+
#
(ขูดรหัสลับด้านหลังบัตรบรัสเทล)
4
รหัสประเทศ+หมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง
+
#
หรือหมายเลขย่อ
(รอต่อสายหลังจากระบบแจ้งยอดนาทีคงเหลือ)