Japan Travel SIM

BAKIT KAILANGAN ANG JAPAN TRAVEL SIM?

DOCOMO network, pinakamabilis at maaasahang network sa Japan:
988Mbps  75Mbps
Magdagdag ng data kung kailangan:*
500MB¥1,500¥
2GB¥3,000¥
5GB¥5,400¥
10GB¥9,400¥
Ang SIM card ay kasya sa anumang devices. Alisin lamang ang panlabas na frame mula sa SIM regular para ito ay maging micro o nano SIM.
Walang daily usage limits.
Pareho ang speed sa buong araw.
1.5GB30days*
¥2,178¥
3GB30days*
¥2,860¥
*SIM expiration: Sa simula, ang SIM ay mag-eexpire 30 days mula sa petsa kung kailan ito sinimulang gamitin. Ang bawat data recharge ay magpapahaba ng validity ng SIM ng hanggang sa katapusan ng ikatlong buwan matapos ang recharge. Ang unang recharge ay magpapahaba ng validity ng unang binigay na data ng hanggang sa katapusan ng ikalawang buwan. Ang susunod na mga recharges ay magpapahaba ng validity ng mga hindi nagamit na data ng hanggang limang buwan matapos na madagdag ang bagong data sa SIM. Ang SIM ay hindi na magagamit kung walang recharges na gagawin bago dumating ang final expiration date. Click here para sa halimbawa.

Airport delivery

Ang Japan Travel SIM card ay maaaring ideliver sa post office ng airport para kaagad ninyong magamit. Ang order ay kailangang gawin ng hindi kukulangin sa apat na business days bago ang inyong arrival date.

Delivery sa inyong hotel o sa ibang lugar sa Japan

Ang Japan Travel SIM card ay maaaring i-deliver sa inyong hotel o address sa Japan. Ang order ay kailangan gawin apat na araw (business days) bago ang nais na delivery date.

Shipping fee

Ang shipping fee sa airports o saan man address sa Japan ay ¥590 bawat order (hanggang 16 SIM cards). Ang international shipping ay hindi maaari.

Payment method

Online Order


Piliin ang airport para makita ang opening hours at lokasyon ng post office, at magbigay ng sapat na oras upang mahanap ang post office pagkadating sa airport o kapag may flight delays. Kung alam ang lugar kung saan kayo mananatili, piliin ang hotel o address para sa delivery options.
Ang working hours ng post office ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Mangyari i-check sa webpage ng post office o diretang makipag-ugnayan sa amin para sa kumpirmasyon ng kasalukuyang working hours bago kayo gumawa ng order.

Weekdays  
Saturdays  
Sundays at holidays  
Location  
-
Multi SIM
(one size fits all)
Multi SIM<br/>(one size fits all)
1.5GB
3GB
¥
¥
¥
¥

Mangyaring basahing mabuti ang mga sumusunod na impormasyon bago magpatuloy.

 • Ang Japan Travel SIM ay isang prepaid data SIM card mula sa Internet Initiative Japan Inc. Kasama sa halaga ng package ay ang SIM card at 1.5GB o 3GB ng data
 • Ang Japan Travel SIM ay maaari lamang magamit sa mga naka-unlocked na devices.
 • Para ma-activate ang serbisyo, kailangang ipasok ang Japan Travel SIM sa inyong device at kumpletuhin ang sumusunod na pamamaraan bago dumating ang expiration date na nakasulat sa package:
  1. Kumpletuhin ang APN settings at irestart ang inyong device pagkatapos. Ang APN setting instructions ay kasama sa package. Ang pamamaraan ay maaaring iba depende sa device.
  2. Iregister ang inyong personal information (full name, date of birth, nationality, passport number at ang petsa kung kailan ito nais gamitin) upang ma-activate ang service sa https://tr.iijmio.jp/login/ . Ang impormasyon ay kasama sa package.
   Iregister ang user information sa loob ng 30 days matapos i-restart ang inyong device pagkatapos gawin ang APN settings. Kung ang registration ay hindi makumpleto, ang inyong SIM card ay magiging invalid matapos ang 30 days.
 • SIM expiration: Sa simula, ang SIM ay mag-eexpire 30 days mula sa petsa kung kailan ito sinimulang gamitin. Ang bawat data recharge ay magpapahaba ng validity ng SIM ng hanggang sa katapusan ng ikatlong buwan matapos ang recharge. Ang unang recharge ay magpapahaba ng validity ng unang binigay na data ng hanggang sa katapusan ng ikalawang buwan. Ang susunod na mga recharges ay magpapahaba ng validity ng mga hindi nagamit na data ng hanggang limang buwan matapos na madagdag ang bagong data sa SIM. Ang SIM ay hindi na magagamit kung walang recharges na gagawin bago dumating ang final expiration date. Click here para sa halimbawa.
 • Ang Japan Travel SIM ay maaaring i-recharge gamit ang credit ng Brastel Card, anumang oras sa loob ng validity period.
 • Kayo ay aming muling kokontakin para sa tamang impormasyon kung ang package ay ibinalik sa amin dahil sa mali o hindi kumpletong pangalan o address na inyong ibinigay sa amin, pagbabago sa inyong address, o cancellation sa inyong hotel reservation. Ang package ay muling ipadadala subalit ito ay may karagdagang shipping fee.
 • Ang Japan Travel SIM ay hindi maaaring i-refund o palitan.
 • Ang Japan Travel SIM ay hindi maaaring muling i-issue.
 • Ang Japan Travel SIM ay para lamang sa data at at hindi nagbibigay ng suporta para sa SMS o voice calls. Para sa voice calls, maaaring i-install ang aming My 050 app. Tingnan ang instruction na nasa package.
 • Ang inyong device ay kailangang may suporta sa isa sa mga sumusunod na frequency bands:
  Ang LTE service ay maaaring hindi magamit sa mga remote areas.Ang actual transfer rates ay maaaring mag-iba depende sa device, communication environment, at network congestion. 
    Frequency bands Max. Transmission Speed2
  LTE1 Band 1 (2,100 MHz) / Band 19 (800 MHz) / Band 21 (1,500 MHz) / Band 3 (1,800 MHz; magagamit lamang sa Tokyo, Osaka, at Nagoya metropolitan regions) download 988Mbps
  upload 75Mbps
  3G Band 1 (2,100 MHz) / Band 6/19 (800 MHz) download 14Mbps
  upload 5.7Mbps
 • Ang listahan ng mga tested devices ay kasama rito . Paalala: ang Japan Travel SIM ay maaaring hindi tugma sa mga devices na wala sa listahan.
 • Para sa karagdagang detalye tungkol sa Japan Travel SIM, bisitahin ang IIJmio's website .
I-click ang "next" button bilang pagpapatunay na inyong nabasa at naintindihan ang mga impormasyon na nabanggit sa itaas.
Cancel
Online Order

I-check ang detalye sa ibaba at i-click ang "proceed to payment" upang maipagpatuloy ang inyong order.

Kayo ay mapupunta sa PayPal website. Hindi kailangan ang PayPal account para makumpleto ang inyong order, subalit maaari rin itong gamitin kung kayo ay mayroon ng account o gagawa ng bagong account para sa mas mabilis na pagbabayad sa hinaharap.

Delivery option AirportHotelAddress
Airport
Pickup dateDelivery date
Hotel
Address
Addressee
Phone number
Postal code -
Prefecture
Address
Personal information
Pangalan
Date of birth //
Passport number
Country of citizenship
Email address
SIM card quantity
Multi SIM
(one size fits all)
1.5GB: 3GB:
Halaga ng babayaran (tax included)
Shipping ¥¥
SIM cards  1.5GB () ¥¥
SIM cards  3GB () ¥¥
Total () ¥¥
Comments