ซิมการ์ดระบบเติมเงินซื้อได้ที่

MEITETSU TRAVEL PLAZA

ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

Japan Travel SIM

เล่นเน็ต
โทรออก
SMS

1.5GB / 30 วัน
3GB / 30 วัน

เติมเงินได้

สถานที่:

Access Plaza, ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า

อาคารผู้โดยสาร

โรงแรมเซ็นแทรร์
?
สถานีรถไฟท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์
MEITETSU
TRAVEL PLAZA
แฟมิลี่มาร์ท
Pronto
World Souvenir Order Service
I0001-0175-0001
second A
I0001-0175-0002
second B
I0001-0175-0003
second C
I0001-0175-0004
minute A
I0001-0175-0005
minute B
I0001-0175-0006
minute C
I0001-0175-0007
hour A
I0001-0175-0008
hour B
I0001-0175-0009
hour C
I0001-0175-0010
day A
I0001-0175-0011
day B
I0001-0175-0012
day C
I0001-0175-0013
month A
I0001-0175-0014
month B
I0001-0175-0015
month C
I0001-0175-0016
year A
I0001-0175-0017
year B
I0001-0175-0018
year C
I0001-0176-0001
วินาที
I0001-0176-0002
วินาที
I0001-0176-0003
นาที
I0001-0176-0004
นาที
I0001-0176-0005
ชั่วโมง
I0001-0176-0006
ชั่วโมง
I0001-0176-0007
วัน
I0001-0176-0008
วัน
I0001-0176-0009
เดือน
I0001-0176-0010
เดือน
I0001-0176-0011
ปี
I0001-0176-0012
ปี
I0001-0179-0001
ซิมการ์ดใช้โทรและเล่นเน็ตที่ญี่ปุ่น
I0001-0179-0002
แพ็คเกจการใช้บริการ
I0001-0179-0003
ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ต
I0001-0179-0004
1GB / 3GB
I0001-0179-0005
ระยะเวลาใช้งาน
I0001-0179-0006
15 วัน /30 วัน
I0001-0179-0007
ประเภทซิมการ์ด
I0001-0179-0008
นาโนซิม/ไมโครซิม
I0001-0179-0009
สถานที่่จำหน่ายซิมการ์ด
I0001-0179-0010
วิธีการใช้งาน
I0001-0179-0011
ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลที่แบบฟอร์มใบสมัครพร้อมกับบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยองค์กรของรัฐแสดงให้กับพนักงานขาย
I0001-0179-0012
ใส่ซิมการ์ด<br/>หลังจากนั้น [1]ทำการตั้งค่า APN[/1] เพื่อเปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต<br/>*ถ้าใช้ซิมการ์ดเพื่อโทรเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่า APN
I0001-0179-0013
เริ่มใช้งาน !
I0001-0179-0014
รูปผลิตภัณฑ์
I0001-0179-0015
ซิมการ์ดใช้โทรและเล่นเน็ต
I0001-0179-0016
แนะนำวิธีการใช้งาน
I0001-0179-0017
Enjoy Japan phone card พร้อมค่าโทร 500 เยน สำหรับโทรไปต่างประเทศ
I0001-0179-0018
Travel Japan Wi-Fi คุณสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี ได้มากถึง 200,000 จุดทั่วประเทศญี่ปุ่น
I0001-0179-0019
รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ
I0001-0179-0020
ซิมการ์ดจะสามารถนำมาใช้งานได้โดยผู้สมัครเท่านั้นและสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
I0001-0179-0021
ตัวเครื่องอุปกรณ์ของคุณจะต้องเป็นเครื่องไม่ติดบล็อคสามารถใส่ซิมของต่างประเทศได้
I0001-0179-0022
ตัวเครื่องอุปกรณ์ของคุณจะต้องรองรับการใช้งานแบนด์วิดท์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:<br/>TD-LTE: Band 41 (2.5GHz)<br/>FDD-LTE: Band 1 (2.1GHz)/Band 3・9 (1.8GHz)/Band 8 (900MHz)<br/>WCDMA: Band 1 (2.1GHz)/Band 8 (900MHz)<br/>※ถึงแม้ว่าตัวเครื่องอุปกรณ์ของคุณจะรองรับการใช้งานแบนด์วิดท์ตามนี้แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่สามารถใช้บริการบริการได้
I0001-0179-0023
ซิมการ์ดนี้ไม่รองรับการใช้บริการส่งSMS,บริการ voice mail,การโทรระหว่างประเทศและการเปิดโรมมิ่งไปต่างประเทศ
I0001-0179-0024
ระยะเวลาในการใช้งานไม่สามารถต่ออายุได้ ยกเว้นในกรณีของประเภทซิมการ์ดและแพ็คเกจพิเศษ
I0001-0179-0025
สามารถใช้โทรฟรีภายในประเทศไม่จำกัดได้ ยกเว้น การโอนสาย รวมไปถึงการโทรออกจากหมายเลขพื้นฐานฟรีเลส,หมายเลขพิเศษ เช่น Navi Dial (0570); Teledom (0180); บริการสอบถามข้อมูล(104) หากคุณโทรออกจากหมายเลขพิเศษเหล่านี้ คุณอาจจะเสียค่าโทรภายในต่างหาก
I0001-0179-0026
คุณจะต้องทำการตั้งค่า APN ตามคำแนะนำก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ การตั้งค่า APN จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้งาน
I0001-0179-0027
สัญญาอินเตอร์เน็ตและโทรออกให้บริการโดยบริษัท Softbank Corporation (Y!Mobile) ซึ่งสัญญาณในการใช้บริการนั้นจะขึ้นอยู่กับสถาพแวดล้อมและพื้นที่ที่คุณใช้งาน หากคุณอยู่ภายในตัวอาคาร ชั้นใต้ดินที่จอดรถ อุโมงค์หรือภูเขา อาจจะทำให้คุณภาพของสัญญาณไม่มีประสิทธิภาพ
I0001-0179-0028
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามหรือหากทำซิมการ์ดชำรุดหรือสูญหายจะไม่สามารถออกซิมการ์ดส่งกลับให้ใหม่ได้
I0001-0179-0029
วิธีการดูแลรักษาซิมการ์ดและข้อควรระวัง
I0001-0179-0030
ในการดูแลรักษาซิมการ์ด กรุณาอย่าใช้แรงดันซิมเกินความจำเป็น หากดูแลรักษาไม่ถูกต้องซิมการ์ดหรือเครื่องอุปกรณ์ของคุณอาจจะชำรุดเสียหายได้
I0001-0179-0031
กรุณาอย่าสัมผัสในส่วนที่เป็นโลหะและกรุณาเก็บซิมให้สะอาดอยู่เสมอ
I0001-0179-0032
กรุณาใช้ผ้าแห้งและนุ่มในกรณีที่มือไปสัมผัสในส่วนที่เป็นโลหะ
I0001-0179-0033
กรุณาอย่าวางหรือเก็บซิมการ์ดในสถานที่จะถูกแสงแดดโดยตรงหรืออยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรืออับชื้น
I0001-0179-0034
กรุณาจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ลงทะเบียนไว้ในซิมการ์ด ทางบริษัทบรัสเทลจะไม่รับผิดชอบในกรณีข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในซิมการ์ดสูญหาย
I0001-0179-0035
ข้อควรระวัง
I0001-0179-0036
กรุณาปิดเครื่องตัวอุปกรณ์และสวมถุงมือก่อนถอดซิมการ์ด
I0001-0179-0037
ในกรณีที่เด็กเป็นผู้ใช้งาน ผู้ปกครองควรดูแลและรักษาการใช้งานของซิมการ์ดตามคำแนะนำ
I0001-0179-0038
กรุณาอย่าวางซิมการ์ดไว้ใกล้ไมโครเวฟหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนอื่นๆ หรืออุปกรณ์ที่มีแรงดันสูง
I0001-0179-0039
กรุณาอย่าใช้งานหรือวางซิมการ์ดใกล้ไฟหรือเตา หรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งจะทำให้ซิมการ์ดละลายเมื่อถูกความร้อนหรือควันไฟอาจจะทำให้ข้อมูลในซิมการ์ดเกิดความเสียหาย
I0001-0179-0040
กรุณาเก็บซิมการ์ดให้พ้นมือเด็ก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออาจทำให้เกิดความบาดเจ็บกับเด็กได้
I0001-0179-0041
ศูนย์บริการลูกค้า
I0001-0179-0042
ศูนย์บริการบรัสเทล ไทย
I0001-0179-0043
เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 9:30 น.- 21:00 น./ วันเสาร์: 09:30 น.-18:30น. ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดพิเศษ
I0001-0179-0044
เงื่อนไขของการใช้บริการ
I0001-0179-0045
MEITETSU TRAVEL PLAZA<br/>(เข้าไปทางพลาซ่าก่อนถึงทางเข้าสถานีรถไฟ)
I0001-0179-0046
1-1 Centrair, Tokoname-shi, Aichi
I0001-0179-0047
0569-38-7091
I0001-0179-0048
http://www.centrair.jp/en/services/floor_map/access_plaza.html
I0001-0179-0049
TIC TOKYO
I0001-0179-0050
Marunouchi Trust Tower North 1F<br/>1-8-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
I0001-0179-0051
03-5220-7055
I0001-0179-0052
http://www.tictokyo.jp/
I0001-0179-0053
วิธีการโทรออกไปต่างประเทศ
I0001-0179-0054
โทรไปต่างประเทศผ่านบัตรบรัสเทล
I0001-0179-0055
กด
I0001-0179-0056
เลือกภาษาตอบรับอัตโนมัิติ:
I0001-0179-0057
สำหรับคำแนะนำภาษาอังกฤษ
I0001-0179-0058
ใส่รหัสลับ
I0001-0179-0059
รหัสลับ
I0001-0179-0060
(ขูดรหัสลับด้านหลังบัตรบรัสเทล)
I0001-0179-0061
รหัสประเทศ+หมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง
I0001-0179-0062
หรือหมายเลขย่อ
I0001-0179-0063
(รอต่อสายหลังจากระบบแจ้งยอดนาทีคงเหลือ)
I0001-0179-0064
โทรไปต่างประเทศจากบัตร ENJOY JAPAN PHONE CARD
I0001-0179-0065
(สำหรับภาษาอังกฤษ)
I0001-0179-0066
หน้าหลัก
I0001-0179-0067
ข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัย
I0001-0179-0068
วิธีการโทรออก
I0001-0179-0069
ภาษา / 言語選択
I0001-0179-0070
โปรโมชั่น
I0001-0179-0071
คุณสมบัติ
I0001-0179-0072
15 วัน/ 30 วัน/ 90 วัน
I0001-0179-0073
ศูนย์บริการบรัสเทลกรุงโตเกียว
I0001-0179-0074
2‐6‐2 โยโกอามิ สุมิดะคุ กรุงโตเกียว <br/>อาคารบรัสเทล ชั้น 7
I0001-0179-0075
ศูนย์บริการบรัสเทลเมืองนาโกย่า
I0001-0179-0076
2-18-5 นิชิกิ นากากุ เมืองนาโกย่า<br/>อาคารชิราคาว่า ได ชั้น 6 ห้อง 603/604
I0001-0179-0077
ศูนย์บริการบรัสเทลเมืองกุมม่า
I0001-0179-0079
Brastel - Osaka
I0001-0179-0080
Osaka-shi, Chuo-ku<br/>Namba Sennichimae 7-8 3F
I0001-0179-0082
[1]MEITETSU TRAVEL PLAZA[/1]<br/>(ทางเข้าพลาซ่า ใกล้กับทางเข้าสถานีรถไฟ)<br/>1-1 Centrair, Tokoname-shi, Aichi<br/>โทร : 0569-38-7091
I0001-0179-0083
15 วัน
I0001-0179-0084
90 วัน
I0001-0179-0085
โทรฟรี 300 ครั้ง
I0001-0179-0086
โทรภายในประเทศญี่ปุ่น
I0001-0179-0087
(โทรได้สูงสุด 10 นาทีต่อครั้ง)
I0001-0179-0088
เลือกแพ็คเกจการโทร
I0001-0179-0089
โทรฟรี 3000 นาที ต่อเดือน
I0001-0179-0090
สะดวกมากขึ้น เมื่อใช้แอพพลิเคชั่น WiFi ฟรี
I0001-0179-0091
สั่งซื้อซิมการ์ด
I0001-0179-0092
วิธีการติดตั้ง
I0001-0179-0093
โทรไปต่างประเทศผ่านบัตรบรัสเทล
I0001-0179-0094
ข้อตกลงการใช้งาน:[1]SIM[/1] & [2]บัตรบรัสเทล[/2]
I0001-0179-0095
3GB/เดือน
I0001-0179-0096
[1]RINGOYA iPHONE REPAIR - ICHIGAYA[/1]<br/>Asisto Kudanshita ชั้น 2<br/>3-3-18 คุดันชิตะ มินามิ, ชิโยดะ, โตเกียว<br/>โทร: 03-6256-8845
I0001-0179-0097
[1]TIC TOKYO (Tourist Information Center)[/1]<br/>Marunouchi Trust Tower North 1F<br/>1-8-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo<br/><br/>
I0001-0179-0098
[1]FLAGSTAFF CO., LTD.[/1]<br/>Satsumacho Bldg. 4F, 195 Yamashitacho, Naka-ku,<br/>Yokohama-shi, Kanagawa<br/>TEL: 050-5539-9999
I0001-0182-0001
Meitetsu Travel Plaza
I0001-0182-0002
[1] ซิมการ์ดระบบเติมเงินซื้อได้ที่[/1]<br/>[2]MEITETSU TRAVEL PLAZA[/2]
I0001-0182-0003
ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์
I0001-0182-0004
Brastel Prepaid SIM
I0001-0182-0005
Japan Travel SIM
I0001-0182-0006
เล่นเน็ต
I0001-0182-0007
โทรออก
I0001-0182-0008
SMS
I0001-0182-0009
โทรภายในประเทศและโทรไปต่างประเทศ
I0001-0182-0010
เติมเงินได้
I0001-0182-0011
สถานที่:
I0001-0182-0012
Access Plaza, ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า
I0001-0182-0013
อาคารผู้โดยสาร
I0001-0182-0014
โรงแรมเซ็นแทรร์
I0001-0182-0015
สถานีรถไฟท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์
I0001-0182-0016
แฟมิลี่มาร์ท
I0001-0182-0017
Pronto
I0001-0182-0018
World Souvenir Order Service
I0001-0182-0019
MEITETSU<br/>TRAVEL PLAZA